Skip to content

作者別: MATSUZATO Hoko

Calligrapher,Novelist,DTP Worker,Type Face Designer. YATAIKI representative. HOKO-KAI representative. Vice president TAIEI-KAI association. GEIMON-KAI members.

お知らせ:The 28th TAIEI Calligraphy Exhibition in Kecskemét city の フライヤー

The 28th TAIEI Calligraphy Exhibition in Kecskemét city

JELENLÉT 書道

JAPÁN KALLIGRÁFIA-MÜVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

2017.ÁPRILIS 12.-MÁKUS 13. RÁDAY MÚZEUM

第二十八回 泰永書展 in ケチュケメート市のフライヤーを作っていただけました。